Skip to content

Protecția datelor

Prin prisma modificării legislației aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), va informăm că am actualizat politică privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

RAP CONFECTIONERY S.R.L este societatea care administrează domeniul rap-confectionery.ro, persoană juridică, având sediul social în Braşov, oraş. Ghimbav, str. Aviatorilor, nr.15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/1291/2007, cod fiscal 21727410, (numită în continuare „RAP CONFECTIONERY „). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal în nume și în interes propriu.

Pentru orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va oferim posibilitatea să contactați responsabilul RAP CONFECTIONERY cu protecția datelor la adresa de e-mail office.confectionery@rap-group.ro.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., astfel:

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta, inclusiv automat, informații Cookies și tehnologii similare, conform secțiunii Politică cookies.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, de natură celor incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în următoarele scopuri: furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campanii de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate.

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între RAP CONFECTIONERY și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabila. Prelucrarea are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a, b și/sau lit. c din Regulamentul general privind protecția datelor.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă că drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate. Prelucrarea are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor.

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal 

Stocăm datele dvs cu caracter personal odată înscriși pe site-ul rap-confectionery.ro. Puteți să ne solicități oricând ștergerea anumitor informații și noi vom da curs acestor solicitări, sub rezervă păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

După caz, putem transmite, pune la dispoziție sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs., următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plata/bancare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea transmite anumite date cu caracter personal autorităților publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind securitatea și confidențialitatea datelor, în baza unor garanții adecvate, protocoale, înțelegeri și/sau în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Unde transferăm datele dvs cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea este posibil să transferăm anumite date ale dvs cu caracter personal unor entități situate în afară României. Aceste entități pot fi localizate în Uniunea Europeană sau în afară Uniunii, inclusiv în țări terțe cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție, conform prevederilor Regulamentului general de protecție a datelor cu scopul de a va proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a află mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Păstrăm datele dvs cu caracter personal pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultima generație și asigurând redundanța stocării.

Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia SSL. Pe lângă toate măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, va atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor prevede o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicită accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau va puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, va puteți exercită dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere competență sau de a va adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicită ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a va putea exercită drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Va rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să va exercitati aceste drepturi:

 1. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțîn date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugăm să ne transmiteți cererile dvs cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului dvs. din site-ul rap-confectionery.ro. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a va verifică identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au că scop confirmarea identității dvs.
 2. Nu vom solicita o taxa pentru a va exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă, excesivă sau abuzivă, caz în care vom percepe o suma rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a va soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru necesită informații suplimentare sau un timp îndelungat ori dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 de zile. Va vom anunță dacă vom avea nevoie de mai mult de 30 de zile. S-ar putea să va întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume va îngrijorează. Acest lucru ne va ajută să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Vom procesa exclusiv datele dvs. cu caracter personal fără a afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Accesul
Ne puteți cere:

 • să confirmăm dacă va prelucrăm datele cu caracter personal
 • să va punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să va oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transferăm în străînătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsură în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea
Ne puteți cere să rectificam sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor
Ne puteți cere să va ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a va opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conformă solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.

Restricționarea prelucrării datelor
Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea/exactitatea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți că datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constată, a exercită sau a apară un drept în instanța; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
 • Putem continuă să folosim datele dvs. cu caracter personal în urmă unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constată, exercită sau asigura apărarea unui drept în instanța; sau
 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor
Ne puteți cere să va furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția
Va puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care va aflăți, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, va puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv creării de profiluri), fără a invocă vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs; sau
 • va afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urmă luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs explicit.

Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o sesizare la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucureșți, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, va rugăm să ne contactați în prealabil în scopul soluționării oricărei situații pe cale amiabiă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea cereriii dvs:

Contact
Pentru mai multe informații, va rugăm să ne contactați.

© 2022 RAP Confectionery. Toate drepturile rezervate.